Lékaři


doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Absolvent lékařské fakulty UK (1997), atestace z vnitřního lékařství, endokrinologie, tělovýchovného lékařství. Věnuje se obezitologii, je předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství a VŠTJ Medicina Praha, z.s.

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. 

Absolvent 1. lékařské fakulty UK, atestace z kardiologie a tělovýchovného lékařství. Předseda Sekce sportovní kardiologie České asociace preventivní medicíny, vedoucí Centra sportovní kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice. Specializuje se na kardiologickou problematiku u sportovců a na pohybovou aktivitu u kardiaků.

MUDr. Marie Bulíčková

Absolventka 2. lékařské fakulty UK, atestace z rehabilitačního lékařství a tělovýchovného lékařství, vede oddělení Tělovýchovného lékařství v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., tamtéž pracuje také jako rehabilitační lékař. Spolupracuje se sportovci, zajímá se o využití pohybové aktivity jako léčebné modality řady onemocnění u pacientů všech věkových kategorií. 

MUDr. Marcela Hašpicová

Absolventka 3. lékařské fakulty UK. Po promoci se věnovala interní medicíně – diabetologii, než definitivně zvolila jako svůj specializační obor rehabilitaci a fyzikální medicínu. Nyní pracuje jako ambulantní lékařka v nestátním zdravotnickém zařízení ORP centru, kde se věnuje zejména rehabilitaci ortopedických pacientů a sportující populaci.

MUDr. Ivan Raška, Ph.D.

Absolvent 1. lékařské fakulty UK (2003), atestace z vnitřního lékařství, diabetologie a endokrinologie a klinické osteologie. Věnuje se osteologii. Je členem České internistické společnosti, České endokrinologické společnosti a Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu. 

MUDr. Eva Horová, Ph.D.

 

Pohybová aktivita | Fyzioterapie


PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.

Vystudovala fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, má 20letou praxi a absolvovala více jak 30 specializačních odborných kurzů. Specializuje se na funkční poruchy pohybového aparátu a sportovní fyzioterapii. Spolupracuje s amatérskými i vrcholovými sportovci různých odvětví. Ve své praxi využívá zejména manuální medicínu, koncepty BPP a DNS, kineziotejpování a akupunkturu. Je členem výboru ČSTL. Přednáší na univerzitě 3. věku, na IPVZ a v Dexter Academy.

Mgr. Ondřej Kádě

Narozen v Šumperku. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK, kde promoval v roce 2004. Od roku 2009 pracuje s roční přestávkou ve VŠTJ Medicina Praha, kde se věnuje mimo jiné pohybové aktivitě obézních pacientů, diabetiků a seniorů.

Výživa | Nutriční terapie


Mgr. Bc. Vendula Navrátilová

Absolventka 1. lékařské fakulty UK v magisterském oboru Nutriční specialista a bakalářského studia na Přírodovědecké fakultě UK v oboru Biochemie, studentka postgraduálního studia na 1. lékařské fakultě UK v oboru Preventivní lékařství. Aktuálně působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice VFN v Praze. Dříve dlouholetá reprezentantka ČR v cyklistice.

Mgr. Aneta Sadílková

Absolventka magisterského studia oboru Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě UK. Od roku 2013 působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1.LF UK a VFN v Praze. Specializuje se na poradenství pacientům s obezitou, cukrovkou 2. typu a metabolickým syndromem. Je součástí zdravotnického týmu bariatricko-metabolické chirurgie, připravuje pacienty na stravovací režim po bariatrickém zákroku. Působí jako místopředsedkyně výboru Sekce nutričních terapeutů ČAS.

Mgr. Kristýna Čmerdová

Absolventka magisterského studia oboru Nutriční specielista na 1. lékařské fakultě UK. Aktuálně působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice VFN v Praze. Specializuje se na práci s obézními pacienty a pacienty po bariatrické operaci. Dále koordinuje nutriční konzultace a programy v Centu MediSpo v rámci projektu Oberisk.

Mgr. Aneta Hásková 

Absolventka magisterského oboru Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2015 pracuje jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice VFN v Praze. Pokračuje v doktorském studiu na 1. lékařské fakultě UK obor Preventivní medicína. Působí zároveň na 1. LF jako instruktor výuky a garant předmětu Alternativní výživa. Je členkou České asociace sester (sekce nutričních terapeutů), České diabetologické a obezitologické společnosti. Pravidelně se účastní odborných konferencí v oblasti obezitologie, bariatrické chirurgie a diabetologie.

Bc. Alžběta Staňová 

Absolventka bakalářského studia v oboru Nutriční terapie na 1. lékařské fakultě UK. V současné době studentka magisterského oboru Nutriční specialista. Od roku 2018 působí jako nutriční terapeutka v rámci obezitologického centra na 3. interní klinice VFN.

Psychologie

 


 

​Mgr. et Mgr. Dagmar Halo​​​

Absolventka studia jednooborové psychologie a pedagogiky. Pracuje jako psycholožka na 3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, specializuje se na psychologii zdraví. Od podzimu 2020 v předatestační přípravě v oboru Klinická psychologie.