Vzdělávání ve fitness sektoru

Přenos informací od odborné zdravotnické veřejnosti k odborné tělovýchovné veřejnosti tak, aby pacienti byli správně odborně vedeni v pohybových aktivitách (od teorie k praxi).
Hlavním cílem je zvýšení zdatnosti klientů/pacientů ve fitness – snížení mortality a zlepšení kvality života.
Klíčovou podmínkou je nepoškodit pacienta/klienta – a neztratit ho...
Cílem vzdělávání ve fitness je připravit fitnness profesionály k práci s pacienty s civilizačními onemocněními (obezitou, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, osteoporózou apod.).
Připravit je pro dlouhodobou spolupráci zdravotnického a sportovního prostředí tak, aby pohyb byl skutečným lékem podávaným v léčbě i prevenci mimo zdravotnické zařízení.
MediSpo Akademie by se tak měla stát platformou pro komunikaci a setkávání i v rámci praktických workshopů.
Věříme, že se nám to podaří!