8. února 2021

Klient s nadváhou a obezitou ve fitness I

Co je důležitější – držet přísnou redukční dietu anebo být zdatný a třeba trochu vážit více?
Jak interpretovat výsledky Inbody, Tanita v dlouhdobých programech.
Lze navázat spolupráci s lékaři a nutričními terapeuty? Můžeme si pomoci?
Lze současně řešit dietu i pohybový program?
Jáká jsou skutečná rizika neznámého klienta s nadváhou a obezitou ve fitness? 

Obezita – terminologie – úvod, anamnéza – stratifikace rizika (45 minut)

Energetický výdej + energetický příjem a jeho odhad/měření (45 minut)

Zásady redukční diety pro obézního klienta v pohybovém programu (45 minut)
Obezita – moderní metody hubnutí – splupráce s lékaři, předpoklad úspěchu! (45 minut)
Interpretace složení těla – jednotlivé metody (60 minut)
 
Lektoři
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Mgr. Aneta Sadílková
 

Místo a čas
On-line, 8. února 2021, 14:00 - 18:00

15. února 2021

Klient s nadváhou a obezitou ve fitness II – zaměřeno na hybný systém a psychologii

V pohybu mohou bránit běžné potíže s klouby – počínající artróza, stavy po úrazech, ale i bolesti zad apod. 
V tomto workshopu Vám sdělíme co lze vyšetřit ve fitness a jak zaměřit program pro tyto klienty.
Mnoho zpočátku úspěšných redukčních režimů je příliš brzy skončeno z psychologikých důvodů. 

Vyšetření hybného systému ve fitness před zahájením pohybového programu (45 minut)

Vyšetření hybného systému ve fitness v praxi – minitestování (60 minut)

Nejčastější překážky v hubnutí (30 minut)
Role psychologa – poruchy příjmu potravy nejen u obézních (45 minut)
Využití moderních technologií v řízení životního stylu (60 minut)
Lektoři
PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.
doc. MUDr Martin Matoulek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Dagmar Haló


Místo a čas
On-line, 15. února 2021, 14:00 - 18:00

1. března 2021

Diabetik ve fitness I

Diabetes 1. a 2. typu – terminologie + základní info (60 minut)
Co vše ovlivńuje hladinu cukru? (30 minut)
Zásady diabetické diety – glykemický index, glykemický load (45 minut)
Zásady preskripce pohybové aktivity při cukrovce (60 minut)
Hypoglykémie + první pomoc (15 minut)
Zhodnocení rizika diabetika ve fitness (30 minut)
Lektoři
doc. MUDr. Martin Matoulek. Ph.D.
Mgr. Bc. Vendula Navrátilová

Místo a čas

Opatství EMAUZY, Praha 2 / On-line
1. března 2021, 14:00 - 18:00
 

15. března 2021

Diabetik ve fitness II

Diabetes 1. typu a sport (45 minut)
Moderní technologie pro monitoring glykémie (30 minut)
Diabetická dieta a pohybová aktivita/sport (45 minut)
Diabetes 2. typu s obezitou (30 minut)
Diabetik s komplikacemi – minimalizace rizika (45 minut)
Diabetici a pohybová aktivita – kazusitiky z praxe (45 minut)
Lektoři
MUDr. Eva Horová, Ph.D.
Mgr. Bc. Vendula Navrátilová
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Kádě

Místo a čas

Opatství EMAUZY, Praha 2 / On-line
15. března 2021, 14:00 - 18:00

29. března 2021

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak – terminologie (30 minut)
Měření krevního tlaku – praxe (30 minut)
Obsah soli v potravinách – sestavení jídelníčku s nižším obsahem soli (30 minut)
Pohybová aktivita a vysoký krevní tlak – fyziologie zátěže (60 minut)
Srdeční/tepová frekvence – intenzita zátěže pro trénink (30 minut)
Testování v praxi – statická/dynamická zátěž (30 minut)
Ateroskleróza a její projevy (30 minut)
Lektoři
doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Kádě
Bc. Pavlína Malinová

Místo a čas

Opatství EMAUZY, Praha 2 / On-line
29. března 2021, 14:00 - 18:00

12. dubna 2021

Specifika seniorů – osteoporóza
 
Osteoporóza – definice, terminologie (30 minut)
Osteoporóza – příčiny, prevence a léčba (30 minut)
Specifika výživy seniorů – prevence sarkopenie (45 minut)
Zásady pohybu ve vyšším věku (60 minut)
Rizika pohybu seniorů + spcifika výživy při pohybu (30 minut)
Testování zdatnosti ve vyšším věku (45 minut)
Lektoři
MUDr. Ivan Raška, Ph.D.
MUDr. Marcela Hašpicová
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Bc. Alžběta Staňová

Místo a čas

Opatství EMAUZY, Praha 2 / On-line
12. dubna 2021, 14:00 - 18:00

26. dubna 2021

Motivace ke změně životního stylu spojované se zlepšením zdraví

Poruchy příjmu potravy spojené s nadváhou a obezitou (45 minut)
Motivace ke změně životného stylu z pohledu lékaře (45 minut)
Motivace ke snižováí hmotnosti – opravdu chtějí zhubnout? (45 minut)
Pohybová aktivita a well being syndrom – pravda nebo mýtus (30 minut)
Stanovení dlouhodobého cíle – krokokování (45 minut)
Sportovní psychologie (60 minut)
Lektoři
Mgr. Aneta Hásková
Mgr. Dagmar Haló
PhDr. et PhDr., PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.  

Místo a čas

Opatství EMAUZY, Praha 2 / On-line
26. dubna 2021, 14:00 - 18:00

7. června 2021

Změna termínu. Nový termín bude již brzy k dispozici
 
První hodina s neznámým klientem

Anamnéza (45 minut)
Objektivní nález – testování v praxi (45 minut)
Motivace k dlouhodobému programu – jak ji zvýšit (30 minut)
První hodina na "sprotovišti" (60 minut)
Monitoring paramaetrů v domácích podmínkách (30 minut)
Kazusitiky – chyby v praxi (30 minut)
Lektoři
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Kádě

Místo a čas

Opatství EMAUZY, Praha 2 / On-line
7. června 2021, 14:00 - 18:00